Taal & Cultuur 3e graad

Studieprofielen 3e graad

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket communicatievaardigheden en -wetenschappen (sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur)| een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen | specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen | een uitgebreid pakket wiskunde

Profiel

Je verwerft inzicht in micro en macro economische aspecten. Je bent geïnteresseerd in de werking van ondernemingen. Je wil je verdiepen in economische concepten en hun onderlinge verbanden beter begrijpen. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.  Je hebt bovendien een sterk taalgevoel en kan op een gestructureerde manier met taal omgaan. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in een vreemde taal.   

Na de derde graad

Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal- economische wetenschappen, International Affairs, Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Taal- en regiostudies, Bedrijfsmanagement, Organisatie en management, Office management

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket Latijn met studie van taal en cultuur van de klassieke oudheid | een brede algemene vorming | taal, communicatie en literatuur in de eigen en de vreemde talen 

Profiel

Je hebt een sterk taalgevoel en vindt plezier in het ontdekken van de structuur van een (oude) taal. Je bent geboeid door de taal, literatuur en cultuur die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in een vreemde taal. Je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek.  
 

Na de derde graad

Taal – en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Taal- en regiostudies, Archeologie en kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen  

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket Latijn met studie van taal en cultuur van de klassieke oudheid | een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde | kernwetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie en fysica  

Profiel

Je hebt een sterk taalgevoel en vindt plezier in het ontdekken van de structuur van een (oude) taal. Je bent geboeid door de taal, literatuur en cultuur die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Je hebt daarnaast een grote interesse in kernwetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie en fysica.  Je gaat er graag op een onderzoekende en probleemoplossende mee aan de slagJe denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek. 

Na de derde graad

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Biotechniek, Biochemie en biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie, Biomedische wetenschappen, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket Latijn met studie van taal en cultuur van de klassieke oudheid | een brede algemene vorming met een gevorderd pakket wiskunde | abstracte wiskunde| wetenschappen

Profiel

Je hebt een sterk taalgevoel en vindt plezier in het ontdekken van de structuur van een (oude) taal. Je bent geboeid door de taal, literatuur en cultuur die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Je hebt daarnaast een verregaande interesse in abstracte wiskundige concepten en wil je verdiepen om de onderlinge verbanden beter te begrijpen. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Je hebt een interesse in wetenschappen. Je gaat er graag op een onderzoekende en probleemoplossende mee aan de slag.  Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek. 

Na de derde graad

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste (biologische) wetenschappen, Biotechniek, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en wiskunde, Computerwetenschappen 

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket communicatievaardigheden en -wetenschappen (sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur) | een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen

Profiel

Je hebt een sterk taalgevoel en kan op een gestructureerde manier met taal omgaan. Je bent nieuwsgierig naar andere culturen en wil je in verschillende moderne talen vlot kunnen uitdrukken. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in de vreemde talen die je bestudeert. Je bent geboeid door de ontwikkeling, de mogelijkheden en de werking van taaltechnologie.  

Na de derde graad

Taal – en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Taal- en regiostudies, Politieke en Sociale wetenschappen, Sociaal- economische wetenschappen, Rechten, Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Journalistiek, Communicatiemanagement, Media en Entertainment Business

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket communicatievaardigheden en -wetenschappen (sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur) | een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen | kernwetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie en fysica  

Profiel

Je kan op een gestructureerde manier met taal omgaan. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in een vreemde taal. Je hebt een grote interesse in kernwetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie en fysica.  Je gaat er graag op een onderzoekende en probleemoplossende mee aan de slag.  Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek. 

Na de derde graad

Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Taal- en regiostudies, Industriële wetenschappen en Technologie, productontwikkeling, Architectuur, Biotechniek, Biologie, Chemie, Biomedische wetenschappen, Geografie, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Onderwijs, Journalistiek  

theoretisch ■□□□□ praktisch

Economie - moderne talen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket communicatievaardigheden en -wetenschappen (sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur)| een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen | specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen | een uitgebreid pakket wiskunde

Profiel

Je verwerft inzicht in micro en macro economische aspecten. Je bent geïnteresseerd in de werking van ondernemingen. Je wil je verdiepen in economische concepten en hun onderlinge verbanden beter begrijpen. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.  Je hebt bovendien een sterk taalgevoel en kan op een gestructureerde manier met taal omgaan. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in een vreemde taal.   

Na de derde graad

Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal- economische wetenschappen, International Affairs, Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Taal- en regiostudies, Bedrijfsmanagement, Organisatie en management, Office management

theoretisch ■□□□□ praktisch

Latijn - moderne talen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket Latijn met studie van taal en cultuur van de klassieke oudheid | een brede algemene vorming | taal, communicatie en literatuur in de eigen en de vreemde talen 

Profiel

Je hebt een sterk taalgevoel en vindt plezier in het ontdekken van de structuur van een (oude) taal. Je bent geboeid door de taal, literatuur en cultuur die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in een vreemde taal. Je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek.  
 

Na de derde graad

Taal – en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Taal- en regiostudies, Archeologie en kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godsgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen  

theoretisch ■□□□□ praktisch

Latijn - wetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket Latijn met studie van taal en cultuur van de klassieke oudheid | een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket wiskunde | kernwetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie en fysica  

Profiel

Je hebt een sterk taalgevoel en vindt plezier in het ontdekken van de structuur van een (oude) taal. Je bent geboeid door de taal, literatuur en cultuur die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Je hebt daarnaast een grote interesse in kernwetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie en fysica.  Je gaat er graag op een onderzoekende en probleemoplossende mee aan de slagJe denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek. 

Na de derde graad

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Biotechniek, Biochemie en biotechnologie, Chemie, Geografie, Geologie, Biomedische wetenschappen, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen

theoretisch ■□□□□ praktisch

Latijn - wiskunde

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket Latijn met studie van taal en cultuur van de klassieke oudheid | een brede algemene vorming met een gevorderd pakket wiskunde | abstracte wiskunde| wetenschappen

Profiel

Je hebt een sterk taalgevoel en vindt plezier in het ontdekken van de structuur van een (oude) taal. Je bent geboeid door de taal, literatuur en cultuur die aan de basis ligt van onze Westerse beschaving. Je hebt daarnaast een verregaande interesse in abstracte wiskundige concepten en wil je verdiepen om de onderlinge verbanden beter te begrijpen. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Je hebt een interesse in wetenschappen. Je gaat er graag op een onderzoekende en probleemoplossende mee aan de slag.  Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek. 

Na de derde graad

Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste (biologische) wetenschappen, Biotechniek, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en wiskunde, Computerwetenschappen 

theoretisch ■□□□□ praktisch

Moderne talen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket communicatievaardigheden en -wetenschappen (sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur) | een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen

Profiel

Je hebt een sterk taalgevoel en kan op een gestructureerde manier met taal omgaan. Je bent nieuwsgierig naar andere culturen en wil je in verschillende moderne talen vlot kunnen uitdrukken. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in de vreemde talen die je bestudeert. Je bent geboeid door de ontwikkeling, de mogelijkheden en de werking van taaltechnologie.  

Na de derde graad

Taal – en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Taal- en regiostudies, Politieke en Sociale wetenschappen, Sociaal- economische wetenschappen, Rechten, Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Journalistiek, Communicatiemanagement, Media en Entertainment Business

theoretisch ■□□□□ praktisch

Moderne talen - wetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket communicatievaardigheden en -wetenschappen (sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur) | een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen | kernwetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie en fysica  

Profiel

Je kan op een gestructureerde manier met taal omgaan. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in een vreemde taal. Je hebt een grote interesse in kernwetenschappen: aardwetenschappen, biologie, chemie en fysica.  Je gaat er graag op een onderzoekende en probleemoplossende mee aan de slag.  Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek. 

Na de derde graad

Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Taal- en regiostudies, Industriële wetenschappen en Technologie, productontwikkeling, Architectuur, Biotechniek, Biologie, Chemie, Biomedische wetenschappen, Geografie, Bewegings- en revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Onderwijs, Journalistiek  

theoretisch ■□□□□ praktisch

Lessentabel 3e graad

doorstroom domeinoverschrijdend
Economie - moderne talenLatijn - moderne talenLatijn - wetenschappenLatijn - wiskundeModerne talenModerne talen - wetenschappen
Derde graad Groenendaal5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar
Huis vol toekomst111111111111
Algemene vakken
Esthetica111111
Geschiedenis222222222222
Godsdienst222222222222
Lichamelijke opvoeding222222222222
Recht1
Talen
Duits22222222
Engels323222223332
Frans343433335434
Latijn444444
Nederlands444444444444
Spaans22222222
Wetenschappen
Aardrijkskunde111112111112
Biologie211121
Chemie222222
Economie44
Fysica222222
Informatica111
Informaticawetenschappen1
Natuurwetenschappen212121
Taaltechnieken en taalredactie22
Theater, film, literatuur- en taalwetenschap2
Wiskunde443344663344
Totaal323232323232323432323233

Andere domeinen in de 3e graad van KNMC