Eerste graad JOMA

Lessentabellen

Lessentabel A-stroom
1A
2A
Geschiedenis
1
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Mens en samenleving
2
Moderne vreemde talen:
Frans
Engels

3
1

4**
2
Nederlands
5*
4*
Wiskunde
4
5**
Beeld
2
Muziek
2
Wetenschappen & techniek:
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

2
2
2

2
1
1
Totaal algemene vakken
28
27
Titularisuur
1
Leren op maat: Frans/wiskunde
1
Oriëntatievakken
2
Basisopties:
● Maatschappij en welzijn
● Economie en organisatie
● Moderne talen en wetenschappen
● STEM-wetenschappen
5
Totaal
32
32
Lessentabel B-stroom
1B
2B
Maatschappelijke vorming
3
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Moderne vreemde talen:
Frans
Engels

2
1

2
1
Nederlands
5*
4*
Wiskunde
4
3
Artistieke vorming
2
2
Wetenschappen & techniek:
Techniek
Natuur & ruimte

4
3

2
1
Totaal algemene vakken
28
21
Titularisuur
1
Leren op maat
1
1
Oriëntatievakken
2
Basisopties:
● Maatschappij en welzijn
● Economie en organisatie
2x5
Totaal
32
32

* 4/5 lesuren waarvan 1 lesuur/week co-teaching ter ondersteuning van remediëring/verdieping
** 4/5 lesuren waarvan 1 lesuur/week remediëring/verdieping op maat