PARTICIPATIE

SCHOOLRAAD

Om ons pedagogisch project te verwezenlijken betrekken we dagelijks personeel, leerlingen, ouders en andere partners. We doen dit via informeel overleg, maar ook via formele overlegorganen, zoals de leerlingenraad en de schoolraad.

De schoolraad is het overlegorgaan van alle betrokken partijen bij onze school, met vertegenwoordigers vanuit de
ouderraad, pedagogische adviesraad (PAR), leerlingenraad en de lokale gemeenschap. De directie woont de vergaderingen bij als deskundige.

U kunt contact opnemen met voorzitters van de schoolraden binnen KNMC via de volgende mailadressen:

schoolraad.groenendaal@knmc.be
schoolraad.joma1@knmc.be
schoolraad.joma2@knmc.be

image_123923953 (1)