Maatschappij & Welzijn 3de graad

Studieprofielen 3e graad

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifieke vorming in sociale en gedragswetenschappen, politiek, psychologie, pedagogie | uitgebreide filosofie en kunstbeschouwing | een brede algemene vorming met extra aandacht voor geschiedenis 

Profiel

Je combineert een brede algemene vorming met sociale en gedragswetenschappen, kunstbeschouwing, filosofie en statistiek. Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je kan op een wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons en over goed en kwaad. Je staat open om kunst te ontdekken, te ervaren en te analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek. 

Na de derde graad

Geschiedenis, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Rechten, Journalistiek, Communicatiemanagement, Archeologie en kunstwetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen, Sociaal-agogisch werk, Godsdienstwetenschappen, Orthopedagogie, Toegepaste psychologie

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeingebonden

Interessevelden

toegepaste sociale en gedragswetenschappen | sociaal recht | psychologie | filosofie | fysiologie en anatomie van de men | brede algemene vorming

Profiel

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je kan op een wetenschappelijke manier mens en samenleving verklaren. Je verdiept je in communicatiemodellen en sociaal recht. Je filosofeert over de zin van het leven en over de wereld rondom ons. Verder verwerf je inzicht in de anatomie en fysiologie van de mens. Je doet dit vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving en de gezondheidszorg. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren binnen de focus van je studiedomein. 

Na de derde graad

Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg, Toegepaste psychologie, Pedagogische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk, Pedagogie van het jonge kind, Orthopedagogie, Gezinswetenschappen, Toegepaste gezondheidswetenschappen, Sport en bewegen

theoretisch □■□□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

basiscompetenties zorgkundige | gezondheidsbevordering | toegepaste fysiologie en anatomie | ontwikkelingspsychologie | stage | deontologie

Profiel

Je wil wetenschappelijk inzicht krijgen in de psychologie, de gezondheid en de communicatie van de mens in de maatschappij. Je verdiept je in de anatomie en fysiologie van de mens. Je kan verworven inzichten linken aan concrete contexten. Je kan effectieve handelingen stellen waarbij je laat zien dat je geleerde theorieën kan toepassen in de praktijk. Als toekomstige verzorgende en zorgkundige leer je zorg dragen voor de gezondheidstoestand van volwassenen en voer je ondersteunende taken uit in de zorgsector. Je doet dit met oog voor de wensen en de behoeften van volwassenen en dit op een ethisch verantwoorde manier. Je bent dus zeker sociaal en communicatief. 

Na de derde graad

Se-n-Se: Persoonsbegeleider, Medisch administratief assistent, Tandartsassistent

Hoger onderwijs: Gezondheidszorg, Pedagogie van het jonge kind, Podologie, Toegepaste gezondheidswetenschappen, Vroedkunde, Onderwijs …

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

basiscompetenties kinderbegeleider (baby’s, peuters, schoolgaande kinderen) | ontwikkelingspsychologie | pedagogisch handelen | communicatie | stage | deontologie

Profiel

Je kijkt op een theoretische manier naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Je kan verworven inzichten linken aan concrete contexten in de welzijnszorg. Als toekomstig kinderbegeleider laat je zien dat je geleerde pedagogische modellen kan toepassen in de praktijk. Je voert begeleidingstaken uit in kinderdagverblijven en naschoolse opvang. Daarnaast oriënteer je je ook op de begeleiding van mensen met een beperking.  Je bent zeker sociaal en communicatief vaardig.  

Na de derde graad

Se-n-Se: Persoonsbegeleider, Medisch administratief assistent, Tandartsassistent,

Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk, Onderwijs …

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

de wereld van wellness en lifestyle | schoonheidsverzorging | anatomie en fysiologie | toegepaste psychologie | communicatieve en sociale vaardigheden

Profiel

Je hebt interesse in de link tussen welbevinden en onze gezondheid. Je leert graag vanuit concrete contexten en houdt ervan om verworven inzichten rond bijvoorbeeld anatomie en de verschillende levensfases van de mens toe te passen in de praktijk van de schoonheidsverzorging en wellness. Je bent sociaal en communicatief vaardig en wil klanten graag adviesgeven en geruststellen bij de keuzes. 

Na de derde graad

Gezondheidszorg, Wellbeing– en vitaliteitsmanagement, Podologie, Onderwijs

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht 

Interessevelden

voor mensen zorgen | zorg voor linnen en woon- en leefklimaat | maaltijdbereiding | relaties tussen mensen | sociale en communicatieve vaardigheden

Profiel

Je hebt een hart voor mensen en wil anderen graag helpen. Je leert graag in levensechte situaties en wil kennismaken met de leefwereld van zowel jongeren als ouderen. Je voert praktische taken uit in de thuiscontext (bv. boodschappen doen, eten bereiden, schoonmaken en activiteiten begeleiden). Je doet dit met oog voor veiligheid, ergonomie en hygiëne. Al doende ontdek je de nodige theoretische inzichten bij de praktijk. Tijdens je stage maak je kennis met verschillende sectoren waar je als logistiek assistent in de zorg, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de slag kan. Je werkt voortdurend aan je communicatieve en sociale vaardigheden en je kan reflecteren over je eigen denken en handelen.  

Na het 6de jaar

Se-n-Se Integrale veiligheid 

theoretisch □□□■□ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht 

Interessevelden

voorbereidende en ondersteunende taken voor een zorg- of welzijnsberoep | gezondheidsbevordering | relaties tussen mensen en welbevinden | sociale en communicatieve vaardigheden | animatie

Profiel

Je hebt een hart voor mensen en wil anderen graag helpen. Je leert graag in levensechte situaties en wil kennismaken met voorbereidende zorgtaken binnen de zorg- en welzijnsberoepen.  Je voert praktische taken uit zoals een gezonde maaltijd bereiden en linnenzorg. Je doet dit met oog voor veiligheid, ergonomie en hygiëne. Je bent een doener en begeleidt animatie- en vrijetijdsactiviteiten. Je verwerft enkele basiscompetenties om te kunnen doorgroeien naar de opleiding voor Verzorgende, Zorgkundige of Kinderbegeleider. Tijdens je stage, zowel bij kinderen als bij volwassenen, mag je wat je leerde in praktijk brengen. Je werkt voortdurend aan je communicatieve en sociale vaardigheden en je kan reflecteren over je eigen denken en handelen.  

Na het 6de jaar

Se-n-Se: Kinderbegeleider, Verzorgende/Zorgkundige

HBO5 Verpleegkunde

theoretisch □□□■□ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

haarverzorging | opvolging nieuwe trends en evoluties in de sector

Profiel

Je wil alles weten over de wereld van styling en haarverzorging en leert graag al doende. Je selecteert de geschikte technieken en ontwerpt en realiseert nieuwe kapsels. Je kan efficiënt organiseren en je bent ondernemend. Je ontwikkelt ook in de nodige commerciële en sociale vaardigheden om een klant te informeren en adviseren, ook in je vreemde talen 

Na het zesde jaar

Se-n-se: Kapper – stylist  

theoretisch □□□□■ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

schoonheidsverzorging | opvolging nieuwe trends en evoluties in de sector 

Profiel

Je wil alles weten over de wereld van schoonheidsverzorging en leert graag al doende. Je verfijnt de aangeleerde technieken en leert nieuwe materialen en apparaten gebruiken. Je kan efficiënt organiseren en je bent ondernemend. Je ontwikkelt de nodige commerciële en sociale vaardigheden om een klant te informeren en adviseren, ook in je vreemde talen.

Na het 6de jaar

Se-n-se: Schoonheidsspecialist – adviseur, Grime 

theoretisch □□□□■ praktisch

Humane wetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifieke vorming in sociale en gedragswetenschappen, politiek, psychologie, pedagogie | uitgebreide filosofie en kunstbeschouwing | een brede algemene vorming met extra aandacht voor geschiedenis 

Profiel

Je combineert een brede algemene vorming met sociale en gedragswetenschappen, kunstbeschouwing, filosofie en statistiek. Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je kan op een wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons en over goed en kwaad. Je staat open om kunst te ontdekken, te ervaren en te analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek. 

Na de derde graad

Geschiedenis, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Rechten, Journalistiek, Communicatiemanagement, Archeologie en kunstwetenschappen, Politieke en sociale wetenschappen, Sociaal-agogisch werk, Godsdienstwetenschappen, Orthopedagogie, Toegepaste psychologie

theoretisch ■□□□□ praktisch

Welzijnswetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeingebonden

Interessevelden

toegepaste sociale en gedragswetenschappen | sociaal recht | psychologie | filosofie | fysiologie en anatomie van de men | brede algemene vorming

Profiel

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je kan op een wetenschappelijke manier mens en samenleving verklaren. Je verdiept je in communicatiemodellen en sociaal recht. Je filosofeert over de zin van het leven en over de wereld rondom ons. Verder verwerf je inzicht in de anatomie en fysiologie van de mens. Je doet dit vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving en de gezondheidszorg. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren binnen de focus van je studiedomein. 

Na de derde graad

Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg, Toegepaste psychologie, Pedagogische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal-agogisch werk, Pedagogie van het jonge kind, Orthopedagogie, Gezinswetenschappen, Toegepaste gezondheidswetenschappen, Sport en bewegen

theoretisch □■□□□ praktisch

Gezondheidszorg

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

basiscompetenties zorgkundige | gezondheidsbevordering | toegepaste fysiologie en anatomie | ontwikkelingspsychologie | stage | deontologie

Profiel

Je wil wetenschappelijk inzicht krijgen in de psychologie, de gezondheid en de communicatie van de mens in de maatschappij. Je verdiept je in de anatomie en fysiologie van de mens. Je kan verworven inzichten linken aan concrete contexten. Je kan effectieve handelingen stellen waarbij je laat zien dat je geleerde theorieën kan toepassen in de praktijk. Als toekomstige verzorgende en zorgkundige leer je zorg dragen voor de gezondheidstoestand van volwassenen en voer je ondersteunende taken uit in de zorgsector. Je doet dit met oog voor de wensen en de behoeften van volwassenen en dit op een ethisch verantwoorde manier. Je bent dus zeker sociaal en communicatief. 

Na de derde graad

Se-n-Se: Persoonsbegeleider, Medisch administratief assistent, Tandartsassistent

Hoger onderwijs: Gezondheidszorg, Pedagogie van het jonge kind, Podologie, Toegepaste gezondheidswetenschappen, Vroedkunde, Onderwijs …

theoretisch □□■□□ praktisch

Opvoeding en begeleiding

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

basiscompetenties kinderbegeleider (baby’s, peuters, schoolgaande kinderen) | ontwikkelingspsychologie | pedagogisch handelen | communicatie | stage | deontologie

Profiel

Je kijkt op een theoretische manier naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Je kan verworven inzichten linken aan concrete contexten in de welzijnszorg. Als toekomstig kinderbegeleider laat je zien dat je geleerde pedagogische modellen kan toepassen in de praktijk. Je voert begeleidingstaken uit in kinderdagverblijven en naschoolse opvang. Daarnaast oriënteer je je ook op de begeleiding van mensen met een beperking.  Je bent zeker sociaal en communicatief vaardig.  

Na de derde graad

Se-n-Se: Persoonsbegeleider, Medisch administratief assistent, Tandartsassistent,

Pedagogie van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk, Onderwijs …

theoretisch □□■□□ praktisch

Wellness en schoonheid

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

de wereld van wellness en lifestyle | schoonheidsverzorging | anatomie en fysiologie | toegepaste psychologie | communicatieve en sociale vaardigheden

Profiel

Je hebt interesse in de link tussen welbevinden en onze gezondheid. Je leert graag vanuit concrete contexten en houdt ervan om verworven inzichten rond bijvoorbeeld anatomie en de verschillende levensfases van de mens toe te passen in de praktijk van de schoonheidsverzorging en wellness. Je bent sociaal en communicatief vaardig en wil klanten graag adviesgeven en geruststellen bij de keuzes. 

Na de derde graad

Gezondheidszorg, Wellbeing– en vitaliteitsmanagement, Podologie, Onderwijs

theoretisch □□■□□ praktisch

Assistentie in wonen, zorg en welzijn

Finaliteit

arbeidsmarktgericht 

Interessevelden

voor mensen zorgen | zorg voor linnen en woon- en leefklimaat | maaltijdbereiding | relaties tussen mensen | sociale en communicatieve vaardigheden

Profiel

Je hebt een hart voor mensen en wil anderen graag helpen. Je leert graag in levensechte situaties en wil kennismaken met de leefwereld van zowel jongeren als ouderen. Je voert praktische taken uit in de thuiscontext (bv. boodschappen doen, eten bereiden, schoonmaken en activiteiten begeleiden). Je doet dit met oog voor veiligheid, ergonomie en hygiëne. Al doende ontdek je de nodige theoretische inzichten bij de praktijk. Tijdens je stage maak je kennis met verschillende sectoren waar je als logistiek assistent in de zorg, huishoudhulp of medewerker kamerdienst aan de slag kan. Je werkt voortdurend aan je communicatieve en sociale vaardigheden en je kan reflecteren over je eigen denken en handelen.  

Na het 6de jaar

Se-n-Se Integrale veiligheid 

theoretisch □□□■□ praktisch

Basiszorg en ondersteuning

Finaliteit

arbeidsmarktgericht 

Interessevelden

voorbereidende en ondersteunende taken voor een zorg- of welzijnsberoep | gezondheidsbevordering | relaties tussen mensen en welbevinden | sociale en communicatieve vaardigheden | animatie

Profiel

Je hebt een hart voor mensen en wil anderen graag helpen. Je leert graag in levensechte situaties en wil kennismaken met voorbereidende zorgtaken binnen de zorg- en welzijnsberoepen.  Je voert praktische taken uit zoals een gezonde maaltijd bereiden en linnenzorg. Je doet dit met oog voor veiligheid, ergonomie en hygiëne. Je bent een doener en begeleidt animatie- en vrijetijdsactiviteiten. Je verwerft enkele basiscompetenties om te kunnen doorgroeien naar de opleiding voor Verzorgende, Zorgkundige of Kinderbegeleider. Tijdens je stage, zowel bij kinderen als bij volwassenen, mag je wat je leerde in praktijk brengen. Je werkt voortdurend aan je communicatieve en sociale vaardigheden en je kan reflecteren over je eigen denken en handelen.  

Na het 6de jaar

Se-n-Se: Kinderbegeleider, Verzorgende/Zorgkundige

HBO5 Verpleegkunde

theoretisch □□□■□ praktisch

Haarverzorging

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

haarverzorging | opvolging nieuwe trends en evoluties in de sector

Profiel

Je wil alles weten over de wereld van styling en haarverzorging en leert graag al doende. Je selecteert de geschikte technieken en ontwerpt en realiseert nieuwe kapsels. Je kan efficiënt organiseren en je bent ondernemend. Je ontwikkelt ook in de nodige commerciële en sociale vaardigheden om een klant te informeren en adviseren, ook in je vreemde talen 

Na het zesde jaar

Se-n-se: Kapper – stylist  

theoretisch □□□□■ praktisch

Schoonheidsverzorging

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

schoonheidsverzorging | opvolging nieuwe trends en evoluties in de sector 

Profiel

Je wil alles weten over de wereld van schoonheidsverzorging en leert graag al doende. Je verfijnt de aangeleerde technieken en leert nieuwe materialen en apparaten gebruiken. Je kan efficiënt organiseren en je bent ondernemend. Je ontwikkelt de nodige commerciële en sociale vaardigheden om een klant te informeren en adviseren, ook in je vreemde talen.

Na het 6de jaar

Se-n-se: Schoonheidsspecialist – adviseur, Grime 

theoretisch □□□□■ praktisch

Lessentabel 3e graad

doorstroomfinaliteitdubbele finaliteitarbeidsmarktfinaliteit
Humane wetenschappenWelzijnswetenschappenGezondheidszorgOpvoeding en begeleidingWellness en schoonheidAssistentie in wonen, zorg en welzijnBasiszorg en ondersteuningHaarverzorgingSchoonheidsverzorging
Derde graad JOMA5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar
Huis vol toekomst222222222211111111
Algemene vakken
Artistieke vorming111111
Geschiedenis2211111111
Godsdienst222222222222222222
Kunstbeschouwing12
Lichamelijke opvoeding222222222222222222
Project algemene vakken66666666
Talen
Duits11
Engels222222222222221212
Frans33332222222121
Nederlands4444333333
Wetenschappen
Aardrijkskunde1111111111
Filosofie22
Filosofie - uitgebreide22
Gezondheidszorg1313
Natuurwetenschappen2133111111
Opvoeding en begeleiding1313
Statistiek1111
Sociale en gedragswetenschappen44
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen66
Wellness en schoonheid1313
Wiskunde3333222222
Beroepsgerichte vakken
Assistentie in wonen, zorg en welzijn1919
Basiszorg en ondersteuning1919
Haarverzorging1818
Schoonheidsverzorging1818
Totaal323232323232323232323232323232323232

Andere domeinen in de 3e graad van KNMC