Economie & Organisatie 3de graad

Studieprofielen 3e graad

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket communicatievaardigheden en -wetenschappen (sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur)| een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen | specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen | een uitgebreid pakket wiskunde

Profiel

Je verwerft inzicht in micro en macro economische aspecten. Je bent geïnteresseerd in de werking van ondernemingen. Je wil je verdiepen in economische concepten en hun onderlinge verbanden beter begrijpen. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.  Je hebt bovendien een sterk taalgevoel en kan op een gestructureerde manier met taal omgaan. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in een vreemde taal.  

Na de derde graad

Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal- economische wetenschappen, International Affairs, Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Taal- en regiostudies, Bedrijfsmanagement, Organisatie en management, Office management

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen | een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en een gevorderd pakket wiskunde 

Profiel

Je verwerft inzicht in micro- en macro- economische aspecten. Je bent geïnteresseerd in de werking van ondernemingen. Je wil je verdiepen in economische concepten en hun onderlinge verbanden beter begrijpen. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.  Je hebt een verregaande interesse in abstracte wiskundige concepten en wil je verdiepen om de onderlinge verbanden beter te begrijpen. Je verkent de principes van algoritmisch denken en programmeren. Je kan logisch redeneren en je kunt vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek.

Na de derde graad

Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Architectuur, Informatica en wiskunde, Computerwetenschappen, Fysica en sterrenkunde, Economische en toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en sociale wetenschappen, Rechten, Verkeerskunde, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal- economische wetenschappen, International Affairs

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeingebonden

Interessevelden

specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen | een brede algemene vorming 

Profiel

Je wil graag inzicht krijgen in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Het boeit je om deze te doorgronden vanuit concrete maatschappelijk contexten. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Je kan daarbij kritisch en logisch redeneren. Je werkt met inzicht en kan oplossingen bedenken

Na de derde graad

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Organisatie en management, Bedrijfsmanagement, Onderwijs

theoretisch □■□□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

inzicht krijgen in de algemene economie en bedrijfswetenschappen | vaardigheden ontwikkelen ter ondersteuning van boekhouding en financieel beheer | human resources met aandacht voor instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekening.

Profiel

Je hebt een uitgesproken interesse in bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Je wil sterk worden in efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht communiceren, adviseren en begeleiden. Daarvoor zal je vanuit concrete voorbeelden (bedrijfs)economische concepten doorgronden en je oefenen in administratieve en commerciële vaardigheden. Je hebt interesse in human resources met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekening.

Na de derde graad

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Bedrijfsmanagement, Office management, Onderwijs

Se-n-Se: Medisch administratief assistent

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

inzicht krijgen in de algemene economie en bedrijfswetenschappen | vaardigheden ontwikkelen van commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces | professionele omgang met klanten via diverse communicatiekanalen

Profiel

Je hebt een uitgesproken interesse in verkoop en sales. Je wil sterk worden in efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht communiceren, adviseren en begeleiden. Daarvoor zal je vanuit concrete voorbeelden (bedrijfs)economische concepten doorgronden en je oefenen in administratieve en commerciële vaardigheden ter ondersteuning van het verkoopsproces. Je wil graag de werking van een onderneming leren kennen. 

Na de derde graad

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Bedrijfsmanagement, Office management, Onderwijs

Se-n-Se: Medisch administratief assistent

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

inzicht krijgen in de algemene economie en bedrijfswetenschappen | internationale handel en economische relaties, de logistieke flow en de bijhorende documentenstroom

Profiel

Je hebt een uitgesproken interesse in logistieke processen, Supply Chain Management en internationale handel. Je wil sterk worden in efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht communiceren, adviseren en begeleiden. Daarvoor zal je vanuit concrete voorbeelden (bedrijfs)economische concepten doorgronden en je oefenen in administratieve en commerciële vaardigheden. 

Na de derde graad

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, International business management, Office management, bedrijfsmanagement, Onderwijs

Se-n-Se: Assistent (inter)nationaal goederenvervoer, hulpdeclarant, Medisch administratief assistent

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

logistieke activiteiten met veel aandacht voor ICT-vaardigheden in functie van de goederen– en documentenstroom | magazijnbeheer | leren werken met gemotoriseerde interne vervoersmiddelen

Profiel

Je wil alles weten over de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je leert graag in concrete en levensechte situaties. Je ziet jezelf als logistiek medewerker. Daarvoor leer je verschillende magazijnactiviteiten uitvoeren, van ontvangst tot verzending van de goederen. Je bent bereid om te werken met gemotoriseerde interne transportmiddelen. Je bent digitaal vaardig om de goederen- en documentenstroom tijdens het logistieke proces te kunnen verwerken.

Na de derde graad

Se-n-Se: Logistiek assistent magazijn 

theoretisch □□□■□ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

onthaal en verkoopactiviteiten met veel aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden en ICT-kennis in functie van de goederenstroom

Profiel

Je wil alles weten over de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je leert graag in concrete en levensechte situaties. Je ziet jezelf onthaal en verkoopactiviteiten doen en wil daarvoor graag efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht leren communiceren. Je beseft dat digitale vaardigheden cruciaal zijn omdat de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate digitaal georganiseerd zijn.  

Na de derde graad

Se-n-Se: Commercieel assistent, Klantcontactmedewerker 

theoretisch □□□■□ praktisch

Economie - moderne talen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifiek pakket communicatievaardigheden en -wetenschappen (sociolinguïstiek, taalsystematiek, literatuur)| een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen | specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen | een uitgebreid pakket wiskunde

Profiel

Je verwerft inzicht in micro en macro economische aspecten. Je bent geïnteresseerd in de werking van ondernemingen. Je wil je verdiepen in economische concepten en hun onderlinge verbanden beter begrijpen. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.  Je hebt bovendien een sterk taalgevoel en kan op een gestructureerde manier met taal omgaan. Je interesse in taal gaat verder dan de communicatieve vaardigheden. Je leert nadenken als een taalwetenschapper en literatuur analyseren, ook in een vreemde taal.  

Na de derde graad

Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal- economische wetenschappen, International Affairs, Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Taal- en regiostudies, Bedrijfsmanagement, Organisatie en management, Office management

theoretisch ■□□□□ praktisch

Economie - wiskunde

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen | een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en een gevorderd pakket wiskunde 

Profiel

Je verwerft inzicht in micro- en macro- economische aspecten. Je bent geïnteresseerd in de werking van ondernemingen. Je wil je verdiepen in economische concepten en hun onderlinge verbanden beter begrijpen. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.  Je hebt een verregaande interesse in abstracte wiskundige concepten en wil je verdiepen om de onderlinge verbanden beter te begrijpen. Je verkent de principes van algoritmisch denken en programmeren. Je kan logisch redeneren en je kunt vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek.

Na de derde graad

Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Architectuur, Informatica en wiskunde, Computerwetenschappen, Fysica en sterrenkunde, Economische en toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en sociale wetenschappen, Rechten, Verkeerskunde, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Sociaal- economische wetenschappen, International Affairs

theoretisch ■□□□□ praktisch

Bedrijfswetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeingebonden

Interessevelden

specifieke vorming in de economie als systeem en de werking van ondernemingen | een brede algemene vorming 

Profiel

Je wil graag inzicht krijgen in de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Het boeit je om deze te doorgronden vanuit concrete maatschappelijk contexten. Je gebruikt wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Je kan daarbij kritisch en logisch redeneren. Je werkt met inzicht en kan oplossingen bedenken

Na de derde graad

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Organisatie en management, Bedrijfsmanagement, Onderwijs

theoretisch □■□□□ praktisch

Bedrijfsorganisatie

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

inzicht krijgen in de algemene economie en bedrijfswetenschappen | vaardigheden ontwikkelen ter ondersteuning van boekhouding en financieel beheer | human resources met aandacht voor instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekening.

Profiel

Je hebt een uitgesproken interesse in bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Je wil sterk worden in efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht communiceren, adviseren en begeleiden. Daarvoor zal je vanuit concrete voorbeelden (bedrijfs)economische concepten doorgronden en je oefenen in administratieve en commerciële vaardigheden. Je hebt interesse in human resources met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekening.

Na de derde graad

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Bedrijfsmanagement, Office management, Onderwijs

Se-n-Se: Medisch administratief assistent

theoretisch □□■□□ praktisch

Commerciële organisatie

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

inzicht krijgen in de algemene economie en bedrijfswetenschappen | vaardigheden ontwikkelen van commerciële en administratieve ondersteuning van het verkoopproces | professionele omgang met klanten via diverse communicatiekanalen

Profiel

Je hebt een uitgesproken interesse in verkoop en sales. Je wil sterk worden in efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht communiceren, adviseren en begeleiden. Daarvoor zal je vanuit concrete voorbeelden (bedrijfs)economische concepten doorgronden en je oefenen in administratieve en commerciële vaardigheden ter ondersteuning van het verkoopsproces. Je wil graag de werking van een onderneming leren kennen. 

Na de derde graad

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Bedrijfsmanagement, Office management, Onderwijs

Se-n-Se: Medisch administratief assistent

theoretisch □□■□□ praktisch

Internationale handel en logistiek

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

inzicht krijgen in de algemene economie en bedrijfswetenschappen | internationale handel en economische relaties, de logistieke flow en de bijhorende documentenstroom

Profiel

Je hebt een uitgesproken interesse in logistieke processen, Supply Chain Management en internationale handel. Je wil sterk worden in efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht communiceren, adviseren en begeleiden. Daarvoor zal je vanuit concrete voorbeelden (bedrijfs)economische concepten doorgronden en je oefenen in administratieve en commerciële vaardigheden. 

Na de derde graad

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, International business management, Office management, bedrijfsmanagement, Onderwijs

Se-n-Se: Assistent (inter)nationaal goederenvervoer, hulpdeclarant, Medisch administratief assistent

theoretisch □□■□□ praktisch

Logistiek

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

logistieke activiteiten met veel aandacht voor ICT-vaardigheden in functie van de goederen– en documentenstroom | magazijnbeheer | leren werken met gemotoriseerde interne vervoersmiddelen

Profiel

Je wil alles weten over de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je leert graag in concrete en levensechte situaties. Je ziet jezelf als logistiek medewerker. Daarvoor leer je verschillende magazijnactiviteiten uitvoeren, van ontvangst tot verzending van de goederen. Je bent bereid om te werken met gemotoriseerde interne transportmiddelen. Je bent digitaal vaardig om de goederen- en documentenstroom tijdens het logistieke proces te kunnen verwerken.

Na de derde graad

Se-n-Se: Logistiek assistent magazijn 

theoretisch □□□■□ praktisch

Onthaal, organisatie en sales

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

onthaal en verkoopactiviteiten met veel aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden en ICT-kennis in functie van de goederenstroom

Profiel

Je wil alles weten over de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je leert graag in concrete en levensechte situaties. Je ziet jezelf onthaal en verkoopactiviteiten doen en wil daarvoor graag efficiënt, kwaliteitsvol en klantgericht leren communiceren. Je beseft dat digitale vaardigheden cruciaal zijn omdat de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate digitaal georganiseerd zijn.  

Na de derde graad

Se-n-Se: Commercieel assistent, Klantcontactmedewerker 

theoretisch □□□■□ praktisch

Lessentabel 3e graad

doorstroom domeinoverschrijdenddoorstroom domeingebonden
Economie - moderne talenEconomie - wiskundeBedrijfs- wetenschappen
Derde graad Groenendaal5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar
Huis vol toekomst111111
Algemene vakken
Esthetica111
Geschiedenis222211
Godsdienst222222
Lichamelijke opvoeding222222
Recht1
Talen
Duits22111
Engels322222
Frans343333
Nederlands444444
Spaans22
Wetenschappen
Aardrijkskunde111111
Bedrijfswetenschappen88
Economie4444
Financiële algebra1
Informatica2
Informaticawetenschappen111
Natuurwetenschappen212121
Wiskunde446644
Totaal323232323232
dubbele finaliteitarbeidsmarkstfinaliteit
BedrijfsorganisatieCommerciële organisatieInternationale handel en logistiekLogistiekOnthaal, organisatie en sales
Derde graad Groenendaal5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar5e jaar6e jaar
Huis vol toekomst1111111111
Algemene vakken
Geschiedenis111111
Godsdienst2222222222
Lichamelijke opvoeding2222222222
Project algemene vakken6666
Talen
Duits1111111111
Engels3333332222
Frans22222222
Nederlands333333
Wetenschappen
Aardrijkskunde111111
Bedrijfsorganisatie1212
Commerciële organisatie1212
Informatica22
Internationale handel1212
Natuurwetenschappen111111
Wiskunde333333
Beroepsgerichte vakken
Logistiek1616
Onthaal, organisatie en sales1616
Totaal32323232323232323232

Andere domeinen in de 3e graad van KNMC