Visie ICT & Digisprong

UITGANGSPUNTEN DIGISPRONG KNMC

 • We willen een financieel haalbaar ict-beleid voeren op langere termijn. De middelen die de overheid ter beschikking stelt, zijn éénmalig. Het is onduidelijk hoe de overheid op langere termijn de digitalisering in het onderwijs zal ondersteunen. 
 • Het gekozen toestel voor leerlingen dient ter ondersteuning van het leerproces, de school wil niet dat het toestel zomaar handboeken vervangt. We willen wel zoeken naar een evenwicht (bv. geen of goedkoper model grafisch rekentoestel, voor bepaalde vakken overstappen naar een digitale methode, enz.).
 • De laptops moeten ervoor zorgen dat leerlingen digitaal bereikbaar zijn, toegang krijgen tot de digitale leermiddelen en basistoepassingen kunnen uitvoeren zowel in de klas als thuis (tekstverwerking, rekenbladen, online oefeningen zoals Bookwidgets, digitale agenda en planningstool, Smartschoolgebruik, online lessen volgen). 
 • De school wil niet dat de leerlingen mee betalen voor het toestel, zeker niet nu de keuze voorlopig nog geen vermindering betekent in de kosten voor het boeken- en lesmaterialenpakket. De leerlingen zullen wel een waarborg betalen en jaarlijks een klein bedrag betalen voor de verzekering van het toestel.  
 • De toestellen van leerlingen en personeel blijven eigendom van de school. De leerlingen mogen het toestel tijdens de vakantieperiodes wel thuis gebruiken omwille van de impact die een extra device in vele gezinnen kan hebben. Ook het personeel heeft de toestellen tijdens de vakantieperiodes ter beschikking voor professioneel gebruik.
 • Vanuit het perspectief van de schoolorganisatie is zoveel mogelijk uniformiteit wenselijk. We kozen daarom voor hetzelfde basistoestel voor alle leerlingen. 
 • We zullen de beslissingen evalueren op middellange termijn (na 2 jaar) en bijsturen indien nodig.
 • We beseffen dat deze stap ons voor grote uitdagingen plaatst en zullen als school investeren in brede en doelgerichte nascholing om personeelsleden (en daardoor ook leerlingen) te ondersteunen bij het maken van de Digisprong. 
 • Dataveiligheid wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. We beperken daarom het gebruik van eigen devices op school. Ook het smartphonegebruik zullen we op school sterk terugdringen.  We verwachten op termijn nieuwe richtlijnen van de overheid en de koepel rond dataveiligheid en het gebruik van eigen toestellen en nemen deze aspecten al mee in overweging bij de stappen die we zetten binnen de Digisprong.
 • Met de aankoop van de toestellen met de Digisprong zetten we één van de eerste stappen in een vernieuwd ICT-beleid. In de toekomst zullen we in nauw overleg met bijvoorbeeld de leerlingenraad en de schoolraad bepalen waar er andere noden ontstaan door de stappen die we nu zetten.  Zo kunnen we groeien naar een doordacht ICT-beleid op lange termijn en samen werken aan een verdere digitalisering van het leerproces. 

WAT IS ER BESLIST?

 • Alle leerlingen krijgen vanaf september een laptop met een Windows besturingssysteem. Het gaat om een basistoestel zonder touchscreen. Met deze keuze blijven we binnen het voorziene budget van de Digisprong (voor leerlingen). De budgetten zijn weliswaar berekend op de leerlingenaantallen van enkele jaren geleden.  
 • De laptop die we selecteerden is klein (11,6 inch), licht, behoorlijk robuust en heeft een goede batterij. Voor leerlingen is dit belangrijk omwille van de gemakkelijke transporteerbaarheid van en naar school. Ook in de klassen is het belangrijk dat het toestel niet te groot is: op de bank zal ook nog voldoende plaats moeten zijn voor een handboek en/of notities. De toestellen worden geleverd met beschermhoes. Wanneer leerlingen werken met het toestel op school, blijft de laptop in de beschermhoes. We weten van de ervaring van andere scholen dat deze aanpak het aantal schadegevallen sterk beperkt.  
 • Voor leerkrachten werd een iets uitgebreider toestel voorzien (touchscreen, tabletmodus via de mogelijkheid om het scherm te flippen, en een pen). Ook voor leerkrachten kiezen we bewust voor een klein, gemakkelijk transporteerbaar en snel hanteerbaar toestel dat erop gericht is om op school het werk te vergemakkelijken: elke leerkracht kan tijd- en plaatsonafhankelijk de basistoepassingen (Smartschool, tekstverwerking, rekenbladen, enz.) gebruiken en lesmaterialen projecteren in de klas. De school investeert bewust in een uitgebreider model (touch, flip, pen) om het werkgemak van de leerkracht te vergemakkelijken en op termijn te evalueren wat er mogelijk is als lesmethodes digitaal evolueren.   
 • De vaste pc-lokalen zullen op termijn verdwijnen. In de klaslokalen zullen de vaste computers vervangen worden door dockingstations waar de laptops mee geconnecteerd kunnen worden.