Eerste graad Groenendaal

Lessentabellen

Lessentabel A-stroom
1A
2A
Geschiedenis
1
1
2
Godsdienst
2
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
2
Mens en samenleving
2
2
Moderne vreemde talen:
Frans
Engels

4
1

3
1

4
2
Nederlands
4
4
4
Wiskunde
5
4
5
Artistieke vorming
2
2
2
Wetenschappen & techniek:
Techniek
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

2
2
2

2
2
2

2
1
1
Totaal algemene vakken
29
27
27
Titularisuur
1
1
Latijn
4
Ruimte voor...
2
Basisopties:
● Maatschappij en welzijn
● Economie en organisatie
● Moderne talen en wetenschappen
5
Totaal
32
32
32
Lessentabel B-stroom
1B
2B
Maatschappelijke vorming
3
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Moderne vreemde talen:
Frans
Engels

2
1

2
1
Nederlands
4
3**
Nederlands +
2
2
Wiskunde
4
3
Artistieke vorming
2
2
Wetenschappen & techniek:
Techniek
Natuur & ruimte

4
3

2
1
Totaal algemene vakken
29
22
Titularisuur
1
Ruimte voor...
2
Basisopties:
● Voeding en horeca
● Maatschappij en welzijn
● Economie en organisatie
2x5
Totaal
32
32

* 4 lesuren waarvan 1 lesuur/week co-teaching ter ondersteuning van remediëring/verdieping
** Leerlingen die pas in 2B bij ons instappen, leggen een taaltest af. Wie onder 75% scoort, volgt verplicht een inhaaltraject Nederlands +.