Maatschappij & Welzijn

Studieprofielen 2e graad

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifieke vorming in sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing + brede algemene vorming met extra aandacht voor talen en geschiedenis

Profiel

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je kan op een wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek.

Logisch vervolg 3de graad

Humane wetenschappen, Welzijnswetenschappen

theoretisch ■□□□□ praktisch

Finaliteit

doorstroom – domeingebonden

Interessevelden

specifieke vorming in sociologie, psychologie en inleiding in de filosofie + een brede algemene vorming

Profiel

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je kan op een wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren binnen de focus van je studiedomein. Je verwerkt de specifieke leerstof in een ruimer tijdsbestek.

Deze richting verschilt van Humane wetenschappen door een iets lichter pakket talen en wiskunde en doordat ze niet ingaat op kunstbeschouwing.

Logisch vervolg 3de graad

Welzijnswetenschappen

theoretisch □■□□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

verzorging en begeleiding (in theorie én praktijk!), gezondheid, fysiologie, anatomie, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving

Profiel

Je kijkt op een theoretische manier naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Je kan verworven inzichten linken aan concrete contexten in de praktijk. Je kan effectieve handelingen stellen waarbij je laat zien dat je geleerde theorieën kan toepassen in praktijk. Je voert zorg- en begeleidingstaken uit binnen een gezinscontext en doet dit met oog voor de wensen, de behoeften, de mogelijkheden en de beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Je bent dus zeker sociaal en communicatief vaardig.

Logisch vervolg 3de graad

Gezondheidszorg, Opvoeding en Begeleiding, Wellness en Schoonheid, Dentaaltechnieken, Optiektechnieken

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

de wereld van wellness en lifestyle, schoonheidsverzorging, anatomie, fysiologie, communicatieve en sociale vaardigheden

Profiel

Je hebt interesse in de link tussen welbevinden en onze gezondheid. Je leert graag vanuit concrete contexten en houdt ervan om geleerde theorie (bv. anatomie, verschillende levensfases van de mens) toe te passen in de praktijk van de schoonheidsverzorging en wellness. Dat mensen hierbij graag uitleg krijgen en gerustgesteld worden, spreekt voor zich. Sociaal en communicatief sta je dus best sterk.

Logisch vervolg 3de graad

Wellness en Schoonheid, Gezondheidszorg, Opvoeding en Begeleiding, Dentaaltechnieken, Optiektechnieken

theoretisch □□■□□ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

haar- en schoonheidsverzorging, opvolging nieuwe trends en evoluties in de sector

Profiel

Je leert graag al doende. Je wil alles weten over de wereld van haar- en schoonheidsverzorging. Daarbij ben je nieuwsgierig om bestaande technieken aan te leren en creatief ermee aan de slag te gaan. Stap voor stap leer je zelfstandig werken en oefen je ook in de nodige commerciële en sociale vaardigheden.

Logisch vervolg 3de graad

Haarverzorging, Schoonheidsverzorging

theoretisch □□□□■ praktisch

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

zorg, de gezonde mens in de thuiscontext, relaties tussen mensen, sociale en communicatieve vaardigheden, basisinzicht in anatomie en fysiologie

Profiel

Je leert graag in levensechte situaties en wil kennismaken met de leefwereld van zowel jongeren als ouderen. Je wil alles weten over gezondheid: voeding, activiteiten en psychische aspecten zoals een gezond slaap- en rustpatroon. Je voert praktische taken uit in de thuiscontext (bv. boodschappen doen, eten bereiden, schoonmaken, activiteiten begeleiden). Al doende ontdek je de nodige theoretische inzichten bij de praktijk. Je doet dit met oog voor veiligheid, ergonomie, hygiëne, milieu en duurzaamheid. Je werkt voortdurend aan je communicatieve en sociale vaardigheden en je kan reflecteren over je eigen denken en handelen.

Logisch vervolg 3de graad

Basiszorg en Ondersteuning, Assistentie in wonen, Zorg en Welzijn

theoretisch □□□■□ praktisch

Humane
wetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeinoverschrijdend

Interessevelden

specifieke vorming in sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing + brede algemene vorming met extra aandacht voor talen en geschiedenis

Profiel

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je kan op een wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren en vlot leerstof verwerken binnen een beperkt tijdsbestek.

Logisch vervolg 3de graad

Humane wetenschappen, Welzijnswetenschappen

theoretisch ■□□□□ praktisch

Maatschappij- en
Welzijnswetenschappen

Finaliteit

doorstroom – domeingebonden

Interessevelden

specifieke vorming in sociologie, psychologie en inleiding in de filosofie + een brede algemene vorming

Profiel

Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen. Je kan op een wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving. Je werkt met inzicht, je legt verbanden, je kan logisch redeneren binnen de focus van je studiedomein. Je verwerkt de specifieke leerstof in een ruimer tijdsbestek.

Deze richting verschilt van Humane wetenschappen door een iets lichter pakket talen en wiskunde en doordat ze niet ingaat op kunstbeschouwing.

Logisch vervolg 3de graad

Welzijnswetenschappen

theoretisch □■□□□ praktisch

Maatschappij
en Welzijn

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

verzorging en begeleiding (in theorie én praktijk!), gezondheid, fysiologie, anatomie, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving

Profiel

Je kijkt op een theoretische manier naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Je kan verworven inzichten linken aan concrete contexten in de praktijk. Je kan effectieve handelingen stellen waarbij je laat zien dat je geleerde theorieën kan toepassen in praktijk. Je voert zorg- en begeleidingstaken uit binnen een gezinscontext en doet dit met oog voor de wensen, de behoeften, de mogelijkheden en de beperkingen van kinderen, jongeren en volwassenen. Je bent dus zeker sociaal en communicatief vaardig.

Logisch vervolg 3de graad

Gezondheidszorg, Opvoeding en Begeleiding, Wellness en Schoonheid, Dentaaltechnieken, Optiektechnieken

theoretisch □□■□□ praktisch

Wellness en
Lifestyle

Finaliteit

dubbele finaliteit

Interessevelden

de wereld van wellness en lifestyle, schoonheidsverzorging, anatomie, fysiologie, communicatieve en sociale vaardigheden

Profiel

Je hebt interesse in de link tussen welbevinden en onze gezondheid. Je leert graag vanuit concrete contexten en houdt ervan om geleerde theorie (bv. anatomie, verschillende levensfases van de mens) toe te passen in de praktijk van de schoonheidsverzorging en wellness. Dat mensen hierbij graag uitleg krijgen en gerustgesteld worden, spreekt voor zich. Sociaal en communicatief sta je dus best sterk.

Logisch vervolg 3de graad

Wellness en Schoonheid, Gezondheidszorg, Opvoeding en Begeleiding, Dentaaltechnieken, Optiektechnieken

theoretisch □□■□□ praktisch

Haar- en
Schoonheidsverzorging

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

haar- en schoonheidsverzorging, opvolging nieuwe trends en evoluties in de sector

Profiel

Je leert graag al doende. Je wil alles weten over de wereld van haar- en schoonheidsverzorging. Daarbij ben je nieuwsgierig om bestaande technieken aan te leren en creatief ermee aan de slag te gaan. Stap voor stap leer je zelfstandig werken en oefen je ook in de nodige commerciële en sociale vaardigheden.

Logisch vervolg 3de graad

Haarverzorging, Schoonheidsverzorging

theoretisch □□□□■ praktisch

Zorg en
Welzijn

Finaliteit

arbeidsmarktgericht

Interessevelden

zorg, de gezonde mens in de thuiscontext, relaties tussen mensen, sociale en communicatieve vaardigheden, basisinzicht in anatomie en fysiologie

Profiel

Je leert graag in levensechte situaties en wil kennismaken met de leefwereld van zowel jongeren als ouderen. Je wil alles weten over gezondheid: voeding, activiteiten en psychische aspecten zoals een gezond slaap- en rustpatroon. Je voert praktische taken uit in de thuiscontext (bv. boodschappen doen, eten bereiden, schoonmaken, activiteiten begeleiden). Al doende ontdek je de nodige theoretische inzichten bij de praktijk. Je doet dit met oog voor veiligheid, ergonomie, hygiëne, milieu en duurzaamheid. Je werkt voortdurend aan je communicatieve en sociale vaardigheden en je kan reflecteren over je eigen denken en handelen.

Logisch vervolg 3de graad

Basiszorg en Ondersteuning, Assistentie in wonen, Zorg en Welzijn

theoretisch □□□■□ praktisch

Lessentabel 2e graad

Humane
wetenschappen
Maatschappij- en
welzijnswetenschappen
Maatschappij
en welzijn
Wellness
en lifestyle
Haar- en
schoonheidsverzorging
Zorg en welzijn
Tweede graad JOMA3e jaar4e jaar3e jaar4e jaar3e jaar4e jaar3e jaar4e jaar3e jaar4e jaar3e jaar4e jaar
Huis vol toekomst112222221111
Algemene vakken
Artistieke vorming2211111111
Geschiedenis22111111
Godsdienst222222222222
Kunstbeschouwing21
Lichamelijke opvoeding222222222222
Project algemene vakken8888
Talen
Duits1
Engels3222222211
Frans443322222222
Nederlands44444444
Nederlands +11
Wetenschappen
Aardrijkskunde11111111
Biologie11
Chemie11
Filosofie12
Filosofie - inleiding22
Fysica11
Maatschappij en welzijn1010
Natuurwetenschappen222222
Sociologie en psychologie3355
Wellness en lifestyle1010
Wiskunde44333333
Beroepsgerichte vakken
Haar- en schoonheidsverzorging1515
Zorg en welzijn1616
Totaal323232323232323232323232

Download de lessentabel

Andere domeinen van KNMC