Eerste graad

In onze brede eerste graad zetten we in op een stevige algemene vorming, gekoppeld aan een keuzepakket op maat van jouw interesses en jouw talenten. Je krijgt de kans om eerst te proeven en uit te proberen zodat je op het einde van de eerste graad een bewuste en positieve studiekeuze kunt maken.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je 27 uren algemene vorming. De overige 5 uren vullen we als volgt in:

null

Op site JOMA

In het titularisuur begeleidt je titularis je bij ‘leren leren’, sociale en ICT-vaardigheden. We organiseren ook lesuren op maat voor Frans, wiskunde en Nederlands, waarin we je remediëren en uitdagen. Daarnaast zoek je uit wat je echt boeit en waar je talent ligt. Dit doe je door 6 oriëntatievakken te verkennen. Je volgt ze achtereenvolgens gedurende 5 weken.

● @Menu weet wat je eet
● @NWS de wereld vandaag
● @Code probeer en programmeer
● @Eureka de kracht van de natuur
● @Fit goed in je vel
● @Lyrics muzikaal verhaal

Om de grote stap van de lagere school naar het secundair te begeleiden, organiseren wij voor het eerste jaar een ontmoetingsuurtje gevolgd door onthaaldagen. Ook de vertrouwensleerlingen van BALOE zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt op onze school. Voor huiswerkbegeleiding kan je terecht in de avondstudie op maandag en donderdag.

null

Op site Groenendaal

In het wekelijkse titularisuur maakt je titularis je wegwijs in het secundair. Je titularis begeleidt je bijvoorbeeld bij ‘leren leren’, sociale vaardigheden en ICT-vaardigheden. Als je kiest voor het vak Latijn, krijg je 4 uren in de week Latijn. Als je kiest voor de “Ruimte voor…” krijg je naast een uur Nederlands en Frans een afwisselend aanbod doorheen het schooljaar:

● Ruimte voor toneel
● Ruimte voor voeding
● Ruimte voor wellness
● Ruimte voor STEM
● Ruimte voor wiskunde+
● Ruimte voor ICT+

● Ruimte voor sport
● Ruimte voor kunst

In onze B-stroom hechten we extra belang aan brede basiszorg. Zo regelt de school bijvoorbeeld de aankoop van het schoolmateriaal en van de schoolboeken en worden de leerlingen intensiever begeleid.

Om de grote stap van de lagere school naar het secundair te begeleiden, organiseren wij voor het eerste jaar een ontmoetingsmoment gevolgd door onthaaldagen bij de start van het schooljaar. Voor huiswerkbegeleiding kan je terecht in de avondstudie op maandag, dinsdag en donderdag.

Tweede jaar

In het tweede jaar bereiden we je voor op alle studierichtingen van waaruit je kan doorstromen naar de universiteit en de hogeschool (aso en tso) of opleidingen waarmee je aan de slag kan op de arbeidsmarkt (tso en bso). Je krijgt verder alle ruimte om een bewuste en goede studiekeuze naar de tweede graad te maken.

Tweede jaar A
In het tweede leerjaar A kies je één basisoptie. De opties omvatten 5 lesuren bovenop de algemene vorming (25 u.) en de differentiatie-uren (2 u.).

Tweede jaar B
In het tweede jaar B combineer je twee basisopties (telkens 5 u.) met elkaar. De algemene vorming krijg je mee in 20 lesuren en 2 u. differentiatie.

null

Op site JOMA

Tweede jaar A
Je kiest één optie

● Maatschappij en welzijn
● STEM-wetenschappen
● Economie en organisatie
● Moderne talen en wetenschappen

Tweede jaar B
Je krijgt beide opties

● Maatschappij en welzijn
● Economie en organisatie

null

Op site Groenendaal

Tweede jaar A
Je kiest één optie

● Latijn
● Voeding en horeca
● Maatschappij en welzijn
● STEM-wetenschappen
● Economie en organisatie
● Moderne talen en wetenschappen

Tweede jaar B
Je kiest twee opties

● Voeding en horeca
● Maatschappij en welzijn
● Economie en organisatie

Een blik op de basisopties

null

Latijn

Je neemt een duik in de wereld van de oude Grieken en Romeinen. We laten je kennis maken met hun leven. Je leert immers Latijnse teksten lezen, ontleden en interpreteren. Kijk je uit naar talen, wetenschappen, geschiedenis, dan ben je welkom in de basisoptie Latijn.
null

Voeding & Horeca

Je leert plannen en organiseren, koken, bakken, gasten bedienen en ontvangen. Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden. Je leert over gezonde voeding en een evenwichtig eetpatroon. Welkom in voeding en horeca!
null

Maatschappij & Welzijn

Ben je sociaal bewogen en heb je een ruime belangstelling voor de mens en zijn gedrag? Ook een gezonde levensstijl, welbevinden en lichaamsverzorging interesseren je? Deze optie is echt iets voor jou!
null

STEM-wetenschappen

STEM staat voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurskunde) en Mathematics (wiskunde).
Je gaat op zoek naar oplossingen voor problemen of uitdagingen waar de wereld vandaag mee te maken heeft. De nadruk ligt hier op wetenschappelijk onderzoek, creativiteit en analyse.
null

Economie & Organisatie

Vandaag ben je een bewuste consument, morgen een duurzame ondernemer. In deze optie ontwikkel je digitale en communicatieve vaardigheden en heel veel ondernemingszin. Ook de economische actualiteit volg je op de voet.
null

Moderne talen & Wetenschappen

Je krijgt het onderzoekend leren in de vingers in wiskundige, technische en natuurwetenschappelijke toepassingen (3 u.). Je leert ook genieten van taal en cultuur. Je mag je verbeelding laten spreken in meerderen talen en contexten (2 u.)
null

Moderne talen & Wetenschappen

Je krijgt het onderzoekend leren in de vingers in wiskundige, technische en natuurwetenschappelijke toepassingen (3 u.). Je leert ook genieten van taal en cultuur. Je mag je verbeelding laten spreken in meerderen talen en contexten (2 u.)
null

Economie & Organisatie

Vandaag ben je een bewuste consument, morgen een duurzame ondernemer. In deze optie ontwikkel je digitale en communicatieve vaardigheden en heel veel ondernemingszin. Ook de economische actualiteit volg je op de voet.
null

STEM-wetenschappen

STEM staat voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurskunde) en Mathematics (wiskunde).
Je gaat op zoek naar oplossingen voor problemen of uitdagingen waar de wereld vandaag mee te maken heeft. De nadruk ligt hier op wetenschappelijk onderzoek, creativiteit en analyse.

Lessentabellen